Dodano do koszyka

swimmer
Rejestracja

Koszyk:

Regulamin

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 Właścicielem Sklepu Internetowego "4swim.pl" znajdującego się pod adresem www.4swim.pl jest firma:

"SWIMMER"
31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 126 (Park Wodny)

NIP: 945-100-59-61

adres e mail - sklep@4swim.pl

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają VAT) i podane są w złotych polskich.
 2. Dane osobowe i teleadresowe Klienta oraz adres e-mail będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w celu realizacji zamówień. Nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Do wszystkich zakupów dołączamy rachunek, który jest podstawą reklamacji i zwrotów.
 4. Całkowity koszt zamówienia to wartość zamówionych produktów plus koszt przesyłki.
 5. Produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, jako przesyłki ekonomiczne i priorytetowe. Wpłaty w wysokości sumy cen wszystkich zakupionych przedmiotów + koszty przesyłki należy dokonać na konto sklepu.


II.    WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego 4swim.pl. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.

Kwotę za zamówiony towar plus koszty przesyłki  należy wpłacić:

Jarosław Bińczycki
NIP: 945-100-59-61

28 1140 2004 0000 3302 7740 9527

 

              W rubryce „tytułem” należy podać nr. zamówienia.

 1. W przypadku braku towaru w sklepie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 2. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający chce fakturę VAT, należy w momencie potwierdzania zamówienia poinformować o tym fakcie
 3. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski. 
 4. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt 4swim nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 5. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny model, kolor lub rozmiar w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Warunkiem zwrotu jest odesłanie  towarów nieużywanych, czystych i pozbawionych wszelkich zapachów (dotyczy kostiumów, kąpielówek itp)! z nienaruszonymi metkami i wszywkami, które produkt posiadał w momencie dostarczenia oraz dołączenie oryginalnego paragonu lub faktury.
 6. Ewentualna nadpłata będzie przesłana przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub przelewem na konto Klienta pomniejszona jednak o koszty jej dokonania.
 7. W przypadku dopłaty Klient jest zobowiązany uregulować należność powstałą na skutek różnicy w cenach wymienianych produktów, poprzez wysłanie tej różnicy na konto firmy.
 8. Klient ma prawo - zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. -odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, mieć oryginalne metki, nie może być uszkodzony.
 10. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument (koszty ponownych przesyłek, koszty dostarczania zwracanego towaru).
 11. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

III. WARUNKI REKLAMACJI :

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór należy pobrać ‘tutaj’.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni (lub 21 dni) od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy:

SWIMMER  
31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 126                                                                                           

NIP: 945-100-59-61 

 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w nie zużytym produkcie.
 3. Reklamacji nie podlegają:
  • naturalne zużywanie się produktu
  • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
 4. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
  • w pierwszej kolejności – wymiany na zgodny z zamawianym.
  • jeśli wymiana jest niemożliwa z powodu braku towaru w sklepie Sprzedawca zobowiązuje się na żądanie Kupującego do zwrotu gotówki na podane przez Klienta konto w ciągu 14 dni od żądania.
 5. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką zwykłą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt.

 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane popularnie RODO lub GDPR.  W związku z powyższym informujemy że:

 I. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: 

"SWIMMER" Jarosław Bińczycki

 31-416 Kraków

ul. Dobrego Pasterza 126 


II.Inspektor Ochrony Danych

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email : swimmer@swimmer.com.pl

III.Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IV.Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.


V.Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będę istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.

 

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


VI.Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.

VII.Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

 

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym 4swim.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.

                             Dziękujemy zespół 4SWIM.